HobbitHome – מיכל בן-צבי ולד – ארכיטקטורה ירוקה https://hobbithome.co.il הוביטהום משרד אדריכלים המתמחה בבניה ירוקה ואקולוגית, בנייה באדמה, תכנון אקולוגי מקיים. אנו מספקים שירותי תכנון מותאמים אישית ומפיקים מגוון סדנאות בנושאי אקולוגיה פרמקלצר ותכנון ירוק Wed, 22 Apr 2020 09:09:07 +0000 he-IL hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4 פתרונות מעשיים לחיים בבית בריא וחסכוני https://hobbithome.co.il/%d7%a4%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90-%d7%95%d7%97%d7%a1%d7%9b%d7%95%d7%a0/ https://hobbithome.co.il/%d7%a4%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90-%d7%95%d7%97%d7%a1%d7%9b%d7%95%d7%a0/#respond Wed, 11 Jan 2017 08:52:10 +0000 https://hobbithome.co.il/?p=3591 הפוסט פתרונות מעשיים לחיים בבית בריא וחסכוני הופיע ראשון בHobbitHome - מיכל בן-צבי ולד - ארכיטקטורה ירוקה

]]>
https://hobbithome.co.il/%d7%a4%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90-%d7%95%d7%97%d7%a1%d7%9b%d7%95%d7%a0/feed/ 0
בית אקולוגי אולטימטיבי https://hobbithome.co.il/%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%98%d7%99%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%91%d7%99/ https://hobbithome.co.il/%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%98%d7%99%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%91%d7%99/#respond Mon, 12 Dec 2016 10:29:43 +0000 https://hobbithome.co.il/?p=3588 הפוסט בית אקולוגי אולטימטיבי הופיע ראשון בHobbitHome - מיכל בן-צבי ולד - ארכיטקטורה ירוקה

]]>
https://hobbithome.co.il/%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%98%d7%99%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%91%d7%99/feed/ 0
מספיק לכולם לתמיד https://hobbithome.co.il/%d7%9e%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%a7-%d7%9c%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%9c%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%93/ https://hobbithome.co.il/%d7%9e%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%a7-%d7%9c%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%9c%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%93/#respond Mon, 12 Dec 2016 09:56:25 +0000 https://hobbithome.co.il/?p=3572 הפוסט מספיק לכולם לתמיד הופיע ראשון בHobbitHome - מיכל בן-צבי ולד - ארכיטקטורה ירוקה

]]>
https://hobbithome.co.il/%d7%9e%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%a7-%d7%9c%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%9c%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%93/feed/ 0
סדנת בניה ירוקה מטעם המועצה לבניה ירוקה https://hobbithome.co.il/%d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%98%d7%a2%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a7/ https://hobbithome.co.il/%d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%98%d7%a2%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a7/#respond Sun, 25 Sep 2016 08:09:24 +0000 https://hobbithome.co.il/?p=3544 הפוסט סדנת בניה ירוקה מטעם המועצה לבניה ירוקה הופיע ראשון בHobbitHome - מיכל בן-צבי ולד - ארכיטקטורה ירוקה

]]>
https://hobbithome.co.il/%d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%98%d7%a2%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a7/feed/ 0
עשה זאת בעצמך-מדריך ליצירה משאריות https://hobbithome.co.il/%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%96%d7%90%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%9a-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a9%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa/ https://hobbithome.co.il/%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%96%d7%90%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%9a-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a9%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa/#respond Tue, 07 Jun 2016 07:09:45 +0000 https://hobbithome.co.il/?p=3521 הפוסט עשה זאת בעצמך-מדריך ליצירה משאריות הופיע ראשון בHobbitHome - מיכל בן-צבי ולד - ארכיטקטורה ירוקה

]]>
https://hobbithome.co.il/%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%96%d7%90%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%9a-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a9%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa/feed/ 0
אוורור https://hobbithome.co.il/%d7%90%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a8-%d7%97%d7%93%d7%a9/ https://hobbithome.co.il/%d7%90%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a8-%d7%97%d7%93%d7%a9/#respond Sun, 22 May 2016 08:38:50 +0000 https://hobbithome.co.il/?p=3509 הפוסט אוורור הופיע ראשון בHobbitHome - מיכל בן-צבי ולד - ארכיטקטורה ירוקה

]]>
https://hobbithome.co.il/%d7%90%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a8-%d7%97%d7%93%d7%a9/feed/ 0
מטריצה של הפתרונות https://hobbithome.co.il/%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%a6%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%a4%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/ https://hobbithome.co.il/%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%a6%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%a4%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/#respond Sun, 06 Mar 2016 09:00:03 +0000 https://hobbithome.co.il/?p=3419 הפוסט מטריצה של הפתרונות הופיע ראשון בHobbitHome - מיכל בן-צבי ולד - ארכיטקטורה ירוקה

]]>
https://hobbithome.co.il/%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%a6%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%a4%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/feed/ 0
ROCKET IN A BUCKET – מדריך לבניית תנור-טיל מאדמה לבישול בחצר או בטבע https://hobbithome.co.il/rocket-in-a-bucket/ https://hobbithome.co.il/rocket-in-a-bucket/#respond Sun, 14 Feb 2016 21:42:01 +0000 https://hobbithome.co.il/?p=2843 במשפט אחד, rocket stove (תנור טיל) הנו תנור בו מתרחשת בערה בתוך חלל מבודד מה שמאפשר שריפה סופר יעילה של הדלק (לרוב עץ) וקבלת פליטה נקייה מאוד (מעט מאוד עשן).
Rocket in a Bucket הנו תנור טיל קטן יחסית (קוטר חלל הבערה 4" – 10 ס"מ) המיועד לבישול חוץ בחצר או בטבע. ומיוצר מיציקת אדמה בתוך דלי גדול (20 ליטר). אפשר להניח עליו סיר, פינג'אן או סאג' (חשבתם איך זה לאפות פיתות על סאג' בלי עשן בעיניים?) או אפילו פוייקה.

הפוסט ROCKET IN A BUCKET – מדריך לבניית תנור-טיל מאדמה לבישול בחצר או בטבע הופיע ראשון בHobbitHome - מיכל בן-צבי ולד - ארכיטקטורה ירוקה

]]>
https://hobbithome.co.il/rocket-in-a-bucket/feed/ 0
מיקרואורגניזמים https://hobbithome.co.il/%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%92%d7%a0%d7%99%d7%96%d7%9e%d7%99%d7%9d/ https://hobbithome.co.il/%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%92%d7%a0%d7%99%d7%96%d7%9e%d7%99%d7%9d/#respond Mon, 08 Feb 2016 08:45:52 +0000 https://hobbithome.co.il/?p=3355 הפוסט מיקרואורגניזמים הופיע ראשון בHobbitHome - מיכל בן-צבי ולד - ארכיטקטורה ירוקה

]]>
https://hobbithome.co.il/%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%92%d7%a0%d7%99%d7%96%d7%9e%d7%99%d7%9d/feed/ 0
ביוצאר https://hobbithome.co.il/%d7%91%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%a8/ https://hobbithome.co.il/%d7%91%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%a8/#respond Mon, 08 Feb 2016 08:32:39 +0000 https://hobbithome.co.il/?p=3340 הפוסט ביוצאר הופיע ראשון בHobbitHome - מיכל בן-צבי ולד - ארכיטקטורה ירוקה

]]>
https://hobbithome.co.il/%d7%91%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%a8/feed/ 0