הזמן עובר והבית צומח ומתקדם,

בקווים עולים כלפי מעלה והשלד כבר לקראת סיום, בקרוב מתחילים עבודה עם חומרים טבעיים יותר, אדמה קש מים.