לאט לאט, פרט ועוד פרט, החללים לובשים את חומרי הגמר שלהם, פרטים וחומרים מתחברים ומספרים את סיפורו של הבית