בידוד/הצללה מסה טרמית ניצול אנרגיה מיחזור/ניהול פסולת הבית זרימת אוויר לחות טיהור המים
בידוד חלון עם גז מסה של האדמה
קש/טוף קל לבני אדמה מערכת גיאוטרמית איסוף מי נגר לשתיה בניה באדמה גרונדר
גג/ קיר ירוק בניה באבן בריכה טבעית
קורה הקפית עיבוי קירות איסוף נגר לבריכה טבעית
באלות קש גג/קיר ירוק
קירות המפ מס' כיווני אוויר בחלל אחד מים חיים 8
שטיחי המפ פתחים מעל דלתות קירות המפ
קיר כפול תנור מסה איסוף מי נגר להדחת אסלות "תמי 4"
טייח טרמי טייח אדמה פנימי
מרכיזה
חלונות בידודית
רשת צל מעל הגג אגן ירוק כיוון מערב
בלוק רביד כיוון דרום מיכלי הפרדת פסולת ארובת שמש מזרקה פילטר מים ראשי
קלקר מאוררי תקרה איסוף מי נגר להשקיה חילון גבוהה
פרגולה חימום מים ע"י קומפוסט שירותי קומפוסט